Privacybeleid

 • PRIVACY STATEMENT

  Dit is het Privacy Statement van Sluis Gym B.V. (Sluis Gym), gevestigd te (1086 VA) Amsterdam aan de Haringbuisdijk 1 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 91037808.

  • Sluis Gym is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals deze worden verzameld bij uw lidmaatschap van Sluis Gym. In dit Privacy Statement beschrijven wij op welke wijze wij met uw persoonsgegevens omgaan. Door een lidmaatschap bij Sluis Gym af te sluiten en door het bezoeken van de Website www.Sluis Gymgy.nl gaat u akkoord met de hier vermelde verwerking van uw persoonsgegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

  Wat zijn persoonsgegevens?

  • Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Met behulp van deze gegevens kan Sluis Gym haar leden (direct of indirect) identificeren.

  Welke informatie verzamelen wij?

  • In het kader van de dienstverlening van Sluis Gym worden bij uw inschrijving uw persoonsgegevens (bijv. uw NAW-gegevens, e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer) verzameld en verwerkt. Ook wordt overige informatie met betrekking tot uw lidmaatschap (bijv. aantal bezoeken, voorkeuren. betalingsgegevens, etc.) verzameld en verwerkt.

  Waarom verzamelt Sluis Gym deze informatie?

  • Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt ter registratie en uitvoering van uw lidmaatschap. Daarnaast kan Sluis Gym deze gegevens gebruiken om u per post, per email of anderszins te informeren over producten, diensten of speciale acties van Sluis Gym die voor u interessant kunnen zijn. Sluis Gym kan u ook na afloop van uw lidmaatschap benaderen voor marketing doeleinden, tenzij u heeft aangegeven geen marketing gerelateerde berichten van Sluis Gym te willen ontvangen.

  Overdracht van uw gegevens

  • Indien Sluis Gym (deels of geheel) wordt verkocht of fuseert met een ander bedrijf, kunnen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben onderdeel uitmaken van een dergelijke transactie en derhalve één van de overgenomen bedrijfsmiddelen zijn.
  • Sluis Gym kan uw persoonsgegevens overdragen aan derden, indien dat wettelijk verplicht is. Voor elke andere verwerking van uw persoonsgegevens zal Sluis Gym uw expliciete voorafgaande toestemming vragen indien dit vereist is op grond van de Wbp.

  Beveiliging van informatie

  • Sluis Gym gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Zo zorgt Sluis Gym ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn, en dat alleen daartoe geautoriseerde personen binnen Sluis Gym toegang hebben tot uw gegevens.
  • Sluis Gym bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

  Cookies

  • Sluis Gym maakt op haar website gebruik van cookies. Sluis Gym gebruikt cookies voor de behandeling van inschrijvingen, alsmede cookies waarmee we uw websitebezoek kunnen registreren en uw gebruik van de site kunnen bijhouden.
  • Sluis Gym maakt onder andere gebruik van de volgende cookies:

  (a)          Functionele cookies: Worden gebruikt om het gebruikersgemak te bevorderen zodat u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw eenzelfde selectie hoeft te maken of in te loggen als u dat al eerder heeft gedaan.

  (b)          Transactie cookies: Worden gebruikt als u een inschrijving heeft gedaan.

  (c)          Montoring/analytics cookies: Hiermee kan Sluis Gym anoniem het (be)zoekgedrag in kaart brengen en haar dienstverlening hierop aanpassen zodat we u als (potentieel) lid nog beter van dienst kunnen zijn.

  (d)          Marketing of targeting cookies: Cookies die worden geplaatst om uw interesses te bewaren zodat op en buiten de Sluis Gym website aanbiedingen gedaan kunnen worden die in het verlengde liggen van uw wensen/interesses.

  • U kunt altijd de cookies op uw computer verwijderen via uw browser. U kunt ook zelf bepalen of u cookies wilt accepteren. In de meeste webbrowsers worden cookies automatisch geaccepteerd. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd. Graag wijzen wij u erop dat het uitzetten van cookies uw gebruik van onze website (en andere websites) kan beperken.

  Contact

  • Heeft u andere vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement, of wenst u geen informatie van Sluis Gym voor direct marketing doeleinden per e-mail te ontvangen, neem dan contact op met Sluis Gym:

  Sluis Gym B.V.

  Haringbuisdijk 1

  1086 VA  Amsterdam

  e-mail: memberships@sluisgym.nl

  Wijziging Privacy Statement

  • Sluis Gym behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen. U wordt verzocht dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.