Privacybeleid

Dit is het Privacy Statement van Sluisgym B.V. (Sluisgym), gevestigd te Haringbuisdijk 1, 1086 VA Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 91037808.

 • Sluisgym is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals deze worden verzameld bij uw lidmaatschap van Sluisgym. In dit Privacy Statement beschrijven wij op welke wijze wij met uw persoonsgegevens omgaan. Door een lidmaatschap bij Sluisgym af te sluiten en door het bezoeken van de Website www.sluisgym.nl gaat u akkoord met de hier vermelde verwerking van uw persoonsgegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Wat zijn persoonsgegevens?

 • Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Met behulp van deze gegevens kan Sluisgym haar leden (direct of indirect) identificeren.

Welke informatie verzamelen wij?

 • In het kader van de dienstverlening van Sluisgym worden bij uw inschrijving uw persoonsgegevens (bijv. uw NAW-gegevens, e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer) verzameld en verwerkt. Ook wordt overige informatie met betrekking tot uw lidmaatschap (bijv. aantal bezoeken, voorkeuren. betalingsgegevens, etc.) verzameld en verwerkt.

Waarom verzamelt Sluisgym deze informatie?

 • Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt ter registratie en uitvoering van uw lidmaatschap. Daarnaast kan Sluisgym deze gegevens gebruiken om u per post, per email of anderszins te informeren over producten, diensten of speciale acties van Sluisgym die voor u interessant kunnen zijn. Sluisgym kan u ook na afloop van uw lidmaatschap benaderen voor marketing doeleinden, tenzij u heeft aangegeven geen marketing gerelateerde berichten van Sluisgym te willen ontvangen.

Overdracht van uw gegevens

 • Indien Sluisgym (deels of geheel) wordt verkocht of fuseert met een ander bedrijf, kunnen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben onderdeel uitmaken van een dergelijke transactie en derhalve één van de overgenomen bedrijfsmiddelen zijn.
 • Sluisgym kan uw persoonsgegevens overdragen aan derden, indien dat wettelijk verplicht is. Voor elke andere verwerking van uw persoonsgegevens zal Sluisgym uw expliciete voorafgaande toestemming vragen indien dit vereist is op grond van de Wbp.

Beveiliging van informatie

 • Sluisgym gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Zo zorgt Sluisgym ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn, en dat alleen daartoe geautoriseerde personen binnen Sluisgym toegang hebben tot uw gegevens.
 • Sluisgym bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Cookies

 • Sluisgym maakt op haar website gebruik van cookies. Sluisgym gebruikt cookies voor de behandeling van inschrijvingen, alsmede cookies waarmee we uw websitebezoek kunnen registreren en uw gebruik van de site kunnen bijhouden.
 • Sluisgym maakt onder andere gebruik van de volgende cookies:

(a)          Functionele cookies: Worden gebruikt om het gebruikersgemak te bevorderen zodat u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw eenzelfde selectie hoeft te maken of in te loggen als u dat al eerder heeft gedaan.

(b)          Transactie cookies: Worden gebruikt als u een inschrijving heeft gedaan.

(c)          Montoring/analytics cookies: Hiermee kan Sluisgym anoniem het (be)zoekgedrag in kaart brengen en haar dienstverlening hierop aanpassen zodat we u als (potentieel) lid nog beter van dienst kunnen zijn.

(d)          Marketing of targeting cookies: Cookies die worden geplaatst om uw interesses te bewaren zodat op en buiten de Sluisgym website aanbiedingen gedaan kunnen worden die in het verlengde liggen van uw wensen/interesses.

 • U kunt altijd de cookies op uw computer verwijderen via uw browser. U kunt ook zelf bepalen of u cookies wilt accepteren. In de meeste webbrowsers worden cookies automatisch geaccepteerd. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd. Graag wijzen wij u er op dat het uitzetten van cookies uw gebruik van onze website (en andere websites) kan beperken.

Contact

 • Heeft u andere vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement, of wenst u geen informatie van Sluisgym voor direct marketing doeleinden per e-mail te ontvangen, neem dan contact op met Sluisgym:

Sluisgym B.V.

Haringbuisdijk 1

1086 VA  Amsterdam

e-mail: memberships@Sluisgym.nl

Wijziging Privacy Statement

Sluisgym behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen. U wordt verzocht dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van wijzigingen